กินไม่ได้ กลืนอาหารลำบาก น้ำหนักลด เกิดจากอะไร ?

กินไม่ได้

กินไม่ได้ กลืนอาหารลำบาก ถ้าเรามีอาการต่างๆ เหล่านี้ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย สำลักอาหาร เสียงแหบ เราลองเช็คตัวเราดูสิคะ เราอาจกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่หรือไม่ แต่ที่สำคัญอย่าตื่นกลัวอย่าตกใจไปนะคะ

โรคมะเร็งหลอดอาหาร เกิดจากเซลล์ที่เนื้อเยื่อหลอดอาหารแบ่งตัวมากผิดปกติ อาการเจ็บคอถึงลิ้นปี่ อาเจียนมีเลือดปน เสมหะมีเลือดปน สาเหตุของโรค อาการ การรักษา และแนวทางการป้องกันโรค ต้องทำอย่างไร ?

โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Espphageal cancer) คือการเกิดเซลล์มะเร็งที่หลอดอาหาร ส่งผลต่ออวัยวะที่ทำหน้าที่ส่งอาหารจากปากเข้าสู่กระเพาะอาหาร ซึ่งการแบ่งเซลล์ปิดปกติ หากลามไปยังอวัยวะข้างเคียง เช่น ต่อมน้ำเหลือง ระบบเลือด เป็นอันตรายถึงชีวิต

โรคนี้พบว่าอัตราการเกิดโรคเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะ อันนี้เราต้องมีการตรวจร่างกายด้วยนะคะ โดยเฉพาะคนอายุ 55 ปีขึ้นไปค่ะ

สารบัญ

ชนิดของโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ทำให้ กินไม่ได้

โรคมะเร็งหลอดอาหาร

โรคมะเร็งหลอดอาหาร สามารถแบ่งชนิดของโรค ตามลักษณะของเซลล์มะเร็งได้ 3 ลักษณะ คือ มะเร็งหลอดอาหารชนิด เป็นลักษณะสะความัส มะเร็งหลอดอาหารชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา และมะเร็งหลอดอาหารชนิดอื่นๆ การรับรส เปลี่ยนไป สาเหตุเกิดจากอะไร ?

มะเร็งแต่ละชนิดเป็นอย่างไร ?

1. มะเร็งหลอดอาหาร ชนิดสะความัส

ลักษณะมะเร็งเกิดขึ้นที่ผิวของหลอดอาหาร มักเกิดขึ้นบริเวณหลอดอาหารส่วนบน หรือส่วนกลาง เป็นชนิดของมะเร็งหลอดอาหารที่พบมากที่สุดเลยนะคะ

2. มะเร็งหลอดอาหาร ชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา

ลักษณะมะเร็งเกิดที่เซลล์ของต่อมผลิตเมือก มักเกิดขึ้นบริเวณหลอดอาหารส่วนล่าง

3. มะเร็งหลอดอาหารชนิดอื่นๆ

ลักษณะที่แตกต่างจาก 2 ลักษณะแรก แต่ไม่พบมะเร็งลักษณะนี้บ่อยนะคะ

สาเหตุของมะเร็งหลอดอาหาร

โรคกรดไหลย้อน

สำหรับโรคมะเร็งหลอดอาหาร เชื่อไหมคะ!! วิทยการทางการแพทย์ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่ทราบว่าเกิดจากการผิดปกติของดีเอ็นเอ บริเวณหลอดอาหาร แต่มีปัจจจัยที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารด้วยนะคะ ปัจจัยที่ทำให้ กินไม่ได้ จากโรคมะเร็งหลอดอาหาร

1. การได้รับสารเคมีที่หลอดอาหารอย่างรุนแรง บางรายดื่มน้ำกรด หรือยาฆ่าแมลง

2. โรคกรดไหลย้อนแบบเรื้อรัง

3. ภาวะการติดเชื้อที่หลอดอาหาร

4. พฤติกรรมการกิน เช่น การรับประทานอาหารที่ผสมสารกันบูด กินอาหารที่เผ็ดจัด

5. การสูบบุหรี่

6. การดื่มสุรา

7. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (แต่ไม่ได้เป็นทุกราย)

อาการ กินไม่ได้ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร

กินไม่ได้

จะแสดงอาการของโรคที่ลำคอ เกี่ยวข้องกับการกลืน และอาการของโรคจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ตามระยะของการเกิดโรค สามารถสังเกตอาการของโรคมะเร็งหลอดอาหาร ได้ดังนี้

1. มีอาการเจ็บบริเวณลิ้นปี่ และลำคอ

2. กินไม่ได้ รับประทานอาหารลำบาก

3. มีก้อนตรงลำคอ และมีอาการคอบวม

4. น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

5. อาเจียนมีเลือดปน

6. เสมหะมีปนเลือด

7. มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าง่าย

8. เสียงแหบ

ระยะการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหาร มีด้วยกัน 4 ระยะ ดังนี้

มะเร็งหลอดอาหาร

1. มะเร็งหลอดอาหาร ระยะแรก

เกิดก้อนเนื้อขนาดเล็กที่หลอดอาหาร เห็นไหมคะว่าถ้าเราสังเกต อาการกลืนลำบาก เสียงเริ่มแหบ หรือคอเราบวมขึ้นนะคะ

2. มะเร็งหลอดอาหาร ระยะที่สอง

เซลล์มะเร็วลุกลามสู่ภายนอกหลอดอาหาร และต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ

3. มะเร็งหลอดอาหาร ระยะที่สาม

เซลล์มะเร็วลุกลามไปสู่อวัยวะใกล้เคียง และต่อมน้ำเหลืองมากขึ้น

4. มะเร็งหลอดอาหาร ระยะสุดท้าย

เซลล์มะเร็งจะแพร่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง และกระจายทั่วร่างกายทางกระแสเลือดค่ะ

ถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรก็ตาม ขอให้ไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจค่ะ เราอาจจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคนั้นก็ได้นะคะ

การวินิจฉัยโรคมะเร็งหลอดอาหาร

x-ray

แพทย์จะทำการตรวจประวัติการรักษาโรค และประวัติทางพันธุกรรม ตรวจร่างกายทั่วไป ส่องกล้องตรวจลำคอ ตรวจเลือด X-Ray ปิดและช่องท้อง ตรวจอัลคราซาวน์ช่องท้อง และตรวจกระดูกค่ะ

การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ฉายรังสี

ถ้ามีอาการผิดปกติอะไร ต้องไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่เราจะรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารจะใช้วิธีการรักษาหลายวิธีร่วมกันคือ การผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้เคมีบำบัด

ซึ่งแพทย์จะพิจรณาจากสภาพร่างกายของผู้ป่วยในการเลือกวิธีการรักษา รายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. ผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออก

การรักษาวิธีนี้ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต้องให้อาหารโดยทางสายยางนะคะ

2. การฉายรังสี

ใช้รังสีฉายไปที่ผนังหลอดอาหาร เพื่อให้เซลล์มะเร็งหยุดการเจริยเติบโต

3. การใช้เคมีบำบัด

เป็นการใช้ยารับประทานเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องทำร่วมกับการฉายแสงค่ะ

วิธีป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ผักผลไม้

ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองโรค ทำให้ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเกิดโรคมะเร็งจนกว่าจะแสดงอาการความผิดปกติของร่างกายออกมา ค่ะ สิ่งที่เราจะทำได้ คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคที่เราสามารถควบคุมโรคได้ โดยแนวทางป้องกันโรคมีดังนี้

1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่ารับประทานอาหารที่เผ็ดมากๆ เพราะจำทำให้เกิดภาวะเซลล์ผิดปกติ

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. งดการสูบบุหรี่

5. งดสุรา

เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอน สุขภาพของเราสำคัญมากๆ นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

Phone : +662-102-5920
Fax : +662-102-5920
E-Mail : doctorvofficial@gmail.com
แผนที่(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
LINE:@DOCTORV

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/DoctorvOfficial

ติดตามช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCT1GCI52CLf6BDfe77vtBtQ


สามารถสั่งซื้อได้ที่  >>  Line: @doctorv
http://line.me/ti/p/%40doctorv

Scan QR CODE

ยาสีฟัน สมุนไพร  Doctor V ได้ใส่สารสกัดจากสมุนไพรถึง 12 ชนิด เช่น เห็ดหลินจือ, โสม, Propolis เป็นต้น เป็นสารสกัดที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ แต่ก็นำมาด้วยต้นทุนที่สูง แต่ด้วยความที่มีไอเดียในการทำสินค้า

และธุรกิจของครอบครัวเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เลยมีทีม R&D ที่สามารถหาวัตถุดิบที่ต้องการมาได้หมด ทำให้ได้ ยาสีฟัน ตามสูตรที่คิดค้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนแต่อย่างใด


Ldc กรุงเทพฯ ปริมณฑล / Ldc ต่างจังหวัด / ร้าน HEALTHY MAX 7 สาขา / ร้านออร์แกนิคปลอดสารพิษ / DENTAL CLINIC / สบายใจ / FOODLAND กทม. / FOODLAND ตจว. / VILLA MARKET กทม.ปริมณฑล / VILLA MARKET ตจว. / TOP MARKET / ร้านภูมิใจไทยมี 20 สาขา / Beauty Buffet / Market Place Online (Shopee / Lazada / JD Central / Fanpage : DoctorvOfficial)


Doctor V™ ยาสีฟัน ฟันขาว สมุนไพร สูตรพิเศษ ทำให้ ฟันขาวขึ้น อีกทั้งยังช่วย ลดดกลิ่นปาก, บำรุงเหงือก, ปกป้อง เหงือกบวม อักเสบ, ลด เสียว ฟัน โดยทีมงานแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ตระหนักถึงคุณค่าของ สมุนไพรไทย และธรรมชาติ

เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ และคุณภาพ Doctor V™เลือกใช้เฉพาะส่วนผสมจากธรรมชาติบริสุทธิ์ 100 % จากพืชเพื่อให้ทุกเพศทุกวัยสามารถได้รับประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากธรรมชาตินี้