จัดฟันแฟชั่น … ทำไมถึงราคาถูก และอันตรายไหม ?

จัดฟันแฟชั่น

จัดฟันแฟชั่น ถือเป็นแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมให้หมู่วัยรุ่น และที่น่าเป็นห่วงคือ การจัดฟันแฟชั่นนั้นไม่ได้ทำโดยทันตแพทย์ และไม่ได้ทำในคลินิกทันตกรรม ซึ่งสถานที่จัดฟันอาจเป็นตามตลาด ห้างร้านทั่วไป ที่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดเชื้อ และผู้ทำไม่ได้เป็นทันตแพทย์ ด้วยค่าบริการที่แสนถูก จึงเป็นยั่วใจให้ใครหลายๆ คนหลงเข้าไปใช้บริการ จัดฟันแฟชั่น

สารบัญ

จัดฟันแฟชั่น นั้นอันตรายอย่างไร ?

จัดฟัน แฟ ชั่น

การ จัดฟันแฟชั่น เป็นการพยายามใส่เครื่องมือที่เลียนแบบการจัดฟันของทันตแพทย์ เพื่อความสวยงามหรือทันสมัย สามารถเกิดอันตรายได้ทุกขั้นตอน ได้แก่

1. ขั้นตอนการทำ เครื่องมือที่ใช้แล้วไม่ได้ล้างหรือล้างแต่ไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อ ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคที่มาจากน้ำลายของผู้ใช้บริการคนก่อน เสี่ยงติดโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ โปลิโอ ฯลฯ

2. ตัววัสดุ ลวดจัดฟันแฟชั่นส่วนใหญ่มีสารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักต่าง ๆ เช่น สารตะกั่ว, พลวง, ซีลีเนียม, โครเมียม และสารหนู และในบางครั้งผู้ทำใช้กาวตราช้างติดเครื่องมือ อาจทำให้ได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

3. อันตรายต่อฟัน และเนื้อเยื่อในช่องปาก จากการยึดติดเครื่องมือที่ไม่แน่นพอเพราะการ จัดฟันแฟชั่น ขั้นตอนการทำผิดวิธี มีโอกาสทำให้ลวดหรือแบร็คเก็ตหลุดลงคอหรืออาจหลุดไปปิดหลอดลมทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้การปรับแต่งลวดโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ

จัดฟันแฟชั่น จะทำให้มีอาการปวดฟันที่เคลื่อนไปจากเดิม หรือเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดฟันตาย หรือปลายลวดที่ติดบนผิวฟันมักจะเก็บไม่สนิท อาจแทงเหงือกหรือกระพุ้งแก้มเป็นแผลตลอดเวลา

ถ้าไม่ จัดฟันแฟชั่น ควรเริ่มจัดฟันกับทันตแพทย์ เมื่อไหร่ดี ?

จัดฟันแพงไหม

การจัดฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อป้องกันและรักษาความผิดปกติของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีการบดเคี้ยวที่ดีขึ้นโดยใช้เครื่องมือจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ ไม่สวยงาม และไม่เป็นระเบียบ ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวยงามขึ้น ทั้งนี้สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่

ไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวว่าควรจะเริ่มจัดฟันได้เมื่อไร เพราะขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของความผิดปกติ แต่โดยทั่วไปแล้วการจัดฟันมักจะเริ่มทำในเด็กที่มีฟันแท้ขึ้นเกือบครบ คือ ในช่วงอายุระหว่าง 10-14 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กกำลังมีการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้ามากที่สุด ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของคนไข้มาช่วยรักษาความผิดปกตินั้น

อาจจะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 2 -3 ปี ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่หากอายุมากแล้วประมาณ 30 ปีขึ้นไป อาจต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่นานกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีและปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนรับบริการ

ทำไมบางคนฟันสวย ทั้งที่ไม่ได้จัดฟัน

ฟันสวย

เนื่องจากแต่ละคนนั้น มีโครงสร้างใบหน้าที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นกับกรรมพันธ์ุที่ได้รับมาจากบิดา, มารดา, จำนวนซี่ฟัน บางคนอาจจะมีฟันขาด แต่บางคนอาจจะมีฟันเกิน บางคนอาจจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็ก ซึ่งจะมีปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

1.1 นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว, การกลืนที่ผิดปกติ เพื่อนล้อ ไอ้เหยิน ปมด้อยที่ป้องกันได้

1.2 การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาที่สมควร เช่น ฟันถูกถอน, โรคฟันผุ แมงกินฟัน คืออะไร ? จากอะไร ป้องกันได้ไหม ? ทำให้ฟันน้ำนมที่เหลือขยับเข้ามาในบริเวณที่ถูกถอนไป ฟันแท้จึงขึ้นได้ไม่ตรงตำแหน่ง

1.3 ฟันน้ำนมหลุดช้ากว่ากำหนด ฟันน้ำนมอยู่ในปากนานเกินไป ทำให้ฟันแท้ขึ้นตรงตำแหน่งไม่ได้ จึงต้องทำให้เกิดการแทรกเบียดขึ้นเอียงไปทางอื่น ทำให้เกิดฟันซ้อนขึ้น หรือฟันคุด (ฟันคุด ถ้าจะผ่าต้องรอให้เห็นฟันขึ้นก่อน จริงหรือไม่ ?)

2. ปัจจัยทางกรรมพันธุ์

2.1 ขนาดของฟันไม่เหมาะสมกับขนาดของขากรรไกร ขนาดของฟันอาจใหญ่ หรือเล็กเกินไปทำให้การเรียงตัวของฟันในขากรรไกรไม่เป็นระเบียบ เกิดการซ้อนเก หรือชนิดของฟันเล็กเกินไป การเรียงตัวของฟันจึงห่าง หรือบางครั้งฟันห่างเนื่องจากฟันขึ้นไม่ครบ ขาดหายไปบางซี่

2.2 จำนวนฟันที่มี อาจมีฟันขาดหายไปหรืออาจมีฟันเกิน หรือฟันขึ้นผิดตำแหน่งสลับที่กัน

2.3 โครงสร้างของใบหน้าไม่ได้สัดส่วน ทั้งในด้านขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง อาจยื่นมากเกินไปหรือเล็กเกินไป

2.4 ขนาดของลิ้นใหญ่ผิดปกติ ทำให้ฟันที่อยู่รอบ ๆ ถูกดันห่างออก

2.5 สภาพของกล้ามเนื้อมีแรงเกิดขึ้นขณะพูด กลืน เคี้ยว ทำให้ฟันถูกผลักดันออกไปจากตำแหน่งปกติ ฟันล่าง ยื่นคร่อม ฟันบน แก้ยังไงดี ?

2.6 ฟันหน้าห่าง เนื่องจากเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างฟันหน้าบน 2 ซี่ เกาะต่ำกว่าปกติ

2.7 มีความผิดปกติของช่องปากบางอย่าง เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

Phone : +662-102-5920
Fax : +662-102-5920
E-Mail : doctorvofficial@gmail.com
แผนที่(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
LINE:@DOCTORV

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/DoctorvOfficial

ติดตามช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCT1GCI52CLf6BDfe77vtBtQ


สามารถสั่งซื้อได้ที่  >>  Line: @doctorv
http://line.me/ti/p/%40doctorv

Scan QR CODE

ยาสีฟัน สมุนไพร  Doctor V ได้ใส่สารสกัดจากสมุนไพรถึง 12 ชนิด เช่น เห็ดหลินจือ, โสม, Propolis เป็นต้น เป็นสารสกัดที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ แต่ก็นำมาด้วยต้นทุนที่สูง แต่ด้วยความที่มีไอเดียในการทำสินค้า

และธุรกิจของครอบครัวเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เลยมีทีม R&D ที่สามารถหาวัตถุดิบที่ต้องการมาได้หมด ทำให้ได้ ยาสีฟัน ตามสูตรที่คิดค้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนแต่อย่างใด


Ldc กรุงเทพฯ ปริมณฑล / Ldc ต่างจังหวัด / ร้าน HEALTHY MAX 7 สาขา / ร้านออร์แกนิคปลอดสารพิษ / DENTAL CLINIC / สบายใจ / FOODLAND กทม. / FOODLAND ตจว. / VILLA MARKET กทม.ปริมณฑล / VILLA MARKET ตจว. / TOP MARKET / ร้านภูมิใจไทยมี 20 สาขา / Beauty Buffet / Market Place Online (Shopee / Lazada / JD Central / Fanpage : DoctorvOfficial)


Doctor V™ ยาสีฟัน ฟันขาว สมุนไพร สูตรพิเศษ ทำให้ ฟันขาวขึ้น อีกทั้งยังช่วย ลดดกลิ่นปาก, บำรุงเหงือก, ปกป้อง เหงือกบวม อักเสบ, ลด เสียว ฟัน โดยทีมงานแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ตระหนักถึงคุณค่าของ สมุนไพรไทย และธรรมชาติ

เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ และคุณภาพ Doctor V™เลือกใช้เฉพาะส่วนผสมจากธรรมชาติบริสุทธิ์ 100 % จากพืชเพื่อให้ทุกเพศทุกวัยสามารถได้รับประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากธรรมชาตินี้